Instrukcja
Użytkowania

• Stosować czystą, suchą kuwetę dla kotów o średniej wielkości (ok. 30×40 cm).Napełnić kuwetę ekologicznym żwirkiem zbrylającym GreenCat do poziomu 5-6 cm.

• Ziarna żwirku GreenCat natychmiast pochłaniają wilgoć, tworząc zwarte bryłki, które jednocześnie skutecznie eliminują zapachy.

• Regularnie usuwać bryłki i odpady stałe za pomocą szufelki. Dokładnie wymieszać pozostałą część żwirku GreenCat.

• Napełnić kuwetę żwirkiem dla kotów GreenCat do wymaganego poziomu 5-6 cm.

• Co ok. 3 tygodnie opróżnić kuwetę i wypłukać ciepłą wodą. Zużyty żwirek GreenCat można usuwać w toalecie, kompostować lub umieszczać w pojemnikach na odpady organiczne.

WSKAZÓWKI
• Podobnie jak w przypadku każdego nowego żwirku dla kotów, ważne jest, aby dać kotu czas na przyzwyczajenie się do nowego żwirku GreenCat.
• Przez pierwsze dwa tygodnie należy napełniać kuwetę, stosując w połowie żwirek GreenCat i w połowie dotychczas stosowany żwirek. W żadnym wypadku nie wolno mieszać ekologicznego żwirku GreenCat ze żwirkiem typu niezbrylającego! Po dwóch tygodniach kot będzie gotowy do pełnego przejścia na żwirek GreenCat.
• Jedno napełnienie kuwety warstwą żwirku GreenCat o grubości 5-6 cm wystarcza na około 3 tygodnie dla przeciętnego kota.

 

 

 

ico_naturalny

ico_rycina